Su Nasıl Arıtılır?

Sisteme giren şebeke suyu 5 ana filtreden geçerek, içerisindeki tüm zararlı maddelerden arıtılmış şekilde içme suyuna dönüşür.

 • 1. Aşama Ön Filtre
  Suyla temasa geçen ilk filtre 5 mikron gözenek özelliğine sahiptir ve çamur, pas, asbest gibi tortuları tutarak suyu berrak bir hale getirir.
 • 2. Aşama Aktif Karbon Blok Filtre
  Karbon filtre, başta klor olmak üzere kötü koku ve tat veren tüm kimyasal maddeleri arıtır.
 • 3. Aşama 1 Mikron Supun Filtre
  Bu aşamada 1 mikron hassasiyetli supun filtre, ön ve karbon filtreden geçen suyu son kez süzerek ters ozmos sisteminin en önemli parçası olan membran filtreye suyu ayrıştırma işlemi için gönderir.
 • 4. Aşama Membran Filtre
  Membran, dünyada sadece birkaç dev kimya firmasının üretebildiği 3 kat kompozit polyamidden oluşan, ileri teknoloji bir filtredir. Filtre'ye gelen basınçlı su, gözenekleri milimetrenin milyonda birinden çok daha küçük olan membrandan geçerek en düşük molekül düzeyinde filtre edilir. Bu işlem sırasında suda bulunabilecek zararlı karışımların ve mikropların tamamı dışarı atılır. Sudaki çözünmüş madde miktarı (TDS) ortalama % 90 düşürülerek, suyun özü elde edilir. Bilinen en küçük virüs membran gözeneğinden 20 kat daha büyüktür ve asla geçemez.
 • 5. Aşama Tatlandırıcı Filtre
  Son aşamada, membran filtreden ayrıştırılarak saf haline gelen su tatlandırılarak, sizin kontrolünüzde en ekonomik ve en sağlıklı şekilde içme suyuna dönüşür.