Endüstriyel Ters Ozmoz Su Sistemleri

Günümüzde ilerleyen teknoloji ve çoğalan insan nüfusunun bir sonucu olarak,dünyamız her alanda hızla kirlenmekte ve kötü bir duruma gelmektedir.. Bu durumdan su kaynakları da olumsuz şekilde etkilenmektedir. Kullanılabilir ve içilebilir su kaynaklarında meydana gelen olumsuz durumlar, bazı zamanlar da alışa gelmiş arıtma yöntemlerinin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu gibi durumlarda ya da yüksek düzeyde arıtma istenilen özel proses sularında Reverse Osmosis ( Ters Ozmoz ) Üniteleri kullanılmaktadır.Reverse osmosis sistemi (ters ozmoz) en umumi tanımıyla, suyun içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme sürecidir. Aynı zamanda bir çeşit yüksek filtrasyon yöntemi olarak da uygulanmakta olan Reverse ozmoz üniteleri yüksek teknolojinin en son yeterliliklerinin kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır.


Ürün Kodu : Endüstriyel Ters Ozmoz Su Sistemleri

Reverse Osmosis Sistemi nasıl çalışır ?

Reverse Ozmoz sistemleri evsel ve endüstriyel olmak üzere ikiye bölünür, evsel reverse osmosis cihazları genelde paket sistem olarak ticari satış olarak gerçekleştirilmektedir. Evsel reverse osmosis cihazları da çalışma sistemleri genel endüstriyel reverse osmosis sistemleriyle benzeşmektedir. Endüstriyel reverse osmosis sistemlerinin uygulanması, tamamen proje bazlı yapılmaktadır. Talep edilen çıkış suyu kalitesine oranlı olarak yapılan projelendirmeler reverse osmosis sistemin genel öbeğini oluşturur. İstenilen kapasitelerde üretimini yaptığımız reverse osmosis sistemleri ana başlık olarak, ön mikronik filtre yüksek basınç pompası, membranlardan oluşur. Yüksek basınç kapsamında membranlardan geçirilen su üretim tarafından iletkenliği-TDS'i minimize edilmiş olarak çıkar. Suyun tuzluluk payına bağlı olarak da recovery yani geri kazanım miktarını belirler. Yüksek tuzluluk oranlarında, suyun daha büyük bir kısmını atar. Tüm bu süreçlerin gerçekleşmesi için reverse osmosis sisteminin otomasyon merkezinin yüksek kalite de olması gereklidir. Aynı zamanda kullanılacak bütün ekipmanların sertifikalı ve gıda tüzüğüne uygun olması gerekmektedir.


Kullanım alanları:

  • Kuyu suyu, acı su ve deniz sularından içme ve kullanma suyu elde edilmesi
  • Endüstriyel proses suları arıtımı
  • Buhar kazanları için besi suyu arıtımı
  • Soğutma kuleleri
  • Hemodiyaliz cihazları için deiyonize su arıtımı
  • Eczacılık ve ilaç sanayi
  • Gıda ve meşrubat sanayi
  • Cam sanayi
  • Oteller ve turizm sanayi
  • Saf su üretimi