Ürün Kodu : Tekli Yumuşatma Sistemleri

Suların sertliği, içerisinde çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının konsantrasyonu ile ifade edilir.


Sert sular; aşırı sabun tüketimine, deride tahrişlere, sıcak su borularında, ısıtıcılarda, kazanlarda kireç birikimine, porselenlerde renk bozulmalarına, kumaşların ömrünü azaltıp yıpranmasına, kumaşlarda ve tabaklarda lekelere, yumuşak suya ihtiyaç duyan endüstrilerde, özellikle konserve ve tekstil endüstrilerinde problemlere neden olurlar.


Su yumuşatma sistemleri, katyonik reçine yatakları sayesinde suya sertlik veren kalsiyum (Ca++) ve magnezyumu (Mg++) sudan uzaklaştırır. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, sularda bulunan Ca++ ve Mg++ iyonlarını tutar ve bunların yerine kendi yapısında bulunan sodyum (Na+) iyonlarını bırakır.


Bu iyon alışverişinde bir süre sonra, reçine üzerinde bulunan Na+ iyonları tükenecektir. Sisteme yeniden Na+ yüklemek için tuz tankında salamura halde bulunan çözelti ile reçine yatağı yıkanır. Tüm reçine yatağı Na+ ile yüklendikten sonra durulanır ve tekrar servise alınır. Rejenerasyon denilen bu süreç, otomasyon valfleri sayesinde zamana veya debiye göre tam otomatik olarak yapılır.


Tekli Yumuşatma Sistemleri:

Bir otomasyon valfi, bir gövde ve tuz tankından oluşmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fr değerinin altında olan sularda, iki depo arasında veya düşük sertlik-yüksek debi istenen durumlarda tercih edilir. Otomasyon valfleri veya PLC sayesinde rejenerasyon işlemini herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirir.