Ozmoz ve Ters Ozmoz

Ters Ozmoz Su Arıtma
12 Ekim 2017
Su İle İlgili 10 Bilgi
13 Ekim 2017

Ozmoz Nedir?

Birbirinden geçirgen zarla ayrılmış, farklı derişiklikte iki çözeltinin bazı durumlarda mekan değiştirdiği görülür. Çözücü molekülleri, zardan, çözünen maddenin moleküllerinden daha hızlı geçer. Sonuç olarak, çözücü, derişikliği az olan çözeltiden fazla olana geçeceğinden, iki çözeltinin derişikliği eşit olacaktır. Bu olaya osmoz (ya da geçişme) denir.

Ters Ozmoz Nedir?

Sulu bir çözeltiye osmoz basıncının üstünde bir basınç uygulayarak, su moleküllerinin yarıgeçirgen bir zardan geçmesi sağlanabilir. Sulu çözeltinin derişikliği artarken, zarın öteki yanında arıtılmış su elde edilir. Zarlar, zirkonyum oksit gibi maddelerin bir porselen üstüne çökeltilmesiyle yapılır.

Bununla beraber, zar yapımında en çok kullanılan madde, selüloz asetattır. Bu tür bir zar ilk kez, tuzlu suyun tuzunun giderilmesi için geliştirilmiştir. Kağıtla pekiştirilmiş 0,04 – 0,09 mm’lik geçirgen bir alt maddeyle desteklenen 0,0001 – 0,0003 mm kalınlığındaki zarda, angströmün (0,0000001 mm) yirmi – otuzda biri büyüklükte delikler vardır. Zarın her metre karesinde, saatte 102 litre su akış hızı sağlanabilir.

Ozmoz ve Ters Ozmoz’un Farkı?

Ozmoz farklı yoğunluktaki çözeltilerin yoğunluğunu eşitlerken, ters ozmos bir çözeltinin yoğunluğu artırırken diğerininkini oldukça azaltır.
Ozmos kendiliğinden olurken, ters ozmos için yapay basınç gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 − two =